Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)

Unit Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar terbahagi kepada dua (2) sub unit utama iaitu:

 • Unit Pengambilan Pelajar
 • Unit Pembangunan Pelajar

  Fairuzzy bin Sa'aet
Pegawai Pengambilan Pelajar
fairuzzy@lecturer.kklej.edu.my
   
         

Unit Pengambilan Pelajar

Pengambilan Pelajar

 • Bertanggungjawab secara keseluruhan ke atas proses kemasukan dan pendaftaran pelajar peringkat sijil:
  • Pengambilan pelajar baharu
  • Pendaftaran pelajar baharu dan pelajar senior
  • Permohonan kad pelajar
  • Pertukaran program atau Kolej Komuniti
  • Penangguhan semester
  • Pengesahan surat pengajian
  • Pengesahan pemberhentian pengajian
  • Merekod dan menyimpan data pelajar
 • Berurusan dengan Jabatan Pengajian Kolej Komuniti berkaitan aktiviti-aktiviti pengambilan pelajar.
 • Mengurus dan mengendalikan aspek-aspek pemprosesan data analisa dan laporan kemasukan pelajar.
 • Menguruskan syarat-syarat kemasukan pelajar di sijil.
 • Bertanggungjawab terhadap aktiviti promosi kemasukan pelajar.
 • Menyediakan maklumat dan aktiviti pengambilan pelajar (Buku Panduan Kemasukan, surat tawaran, fail Pelajar dan hal-hal lain yang berkaitan).

Hubungan Akademik

 • Menjalankan aktiviti promosi di luar dan dalam kampus melibatkan semua unit akademik.
 • Menjalinkan hubungan baik antara agensi-agensi tempatan.
 • Menyediakan maklumat /bahan/media aktiviti promosi.

  Nur Fadhilah binti Rosidee
Pegawai Pembangunan Pelajar
fadhilah@lecturer.kklej.edu.my
   
         

Unit Pembangunan Pelajar

Pembangunan Pelajar

 • Bertanggungjawab mengurus hal kebajikan am pelajar:
  • Menguruskan surat pengesahan pelajar untuk rawatan pelajar jika diperlukan.
  • Memaklumkan kematian dan kemalangan pelajar kepada pihak-pihak tertentu.
  • Menyediakan maklumat penginapan luar kampus kepada pelajar.
 • Bertanggungjawab mengurus hal berkaitan Jawatakuasa Perwakilan Pelajar.
 • Mengurus hal-hal berkaitan insurans pelajar:
  • Menguruskan insurans pelajar melalui Plan Keluarga Berkelompok.
  • Mengemukakan sebarang tuntutan yang berkaitan sekiranya berlaku apa-apa kejadian yang dilindungi dalam sijil insurans yang diambil.
 • Melaksanakan hal-hal dan aktiviti berkaitan pembangunan sahsiah pelajar:
  • Mengadakan Hari Suai Kenal
 • Mengurus hal-hal berkaitan bantuan kewangan pelajar:
  • Pelajar Kolej Komuniti yang layak akan ditawarkan Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK) dan pelajar boleh mendapatkan bantuan kewangan daripada pihak penaja atau pembiayaan lain seperti Yayasan Negeri, Baitulmal, Zakat Negeri, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kemajuan Orang Asli (JAKOA), Elaun Khas Pelajar Kelainan Upaya (PKU), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan sebagainya tertakluk kepada peraturan dan syarat. 
  • Pelajar boleh mendapatkan bimbingan daripada Penyelaras Biasiswa mengenai tatacara dan maklumat untuk mendapatkan bantuan kewangan.
 • Menguruskan dan melaksanakan hal-hal berkaitan aktiviti sukan dan bekerjasama dengan Majlis Sukan Kolej Komuniti (MASKOM).