Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 | 06 979 1682 (F)

Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) telah mengenalpasti isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan matlamat dan hala tuju strategik yang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai keputusan yang dikehendaki oleh Sistem Pengurusan Kualiti. KKLJ akan memantau dan mengkaji informasi tentang isu luaran dan dalaman yang berkenaan secara berkala untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan masih relevan dengan keputusan pihak tersebut.FAKTOR

ISU DALAMAN
(5M – Men, Machines, Method, Material, Money)

MEN

 • Ketidakcukupan staf akademik - Unit Pastri (SPT), Unit Penyejukan dan Penyamanan Udara (SPU).
 • Ketidakcukupan staf akademik - Unit Pentadbiran.
 • Bebanan kerja staf akademik.
 • Bebanan kerja staf bukan akademik.
 • Pensyarah Unit Pengajian Am (UPA) tidak kompeten mengajar pelajar KPT.
 • Penglibatan pensyarah kurang dalam penerbitan penyelidikan dan inovasi.

MACHINES

 • Tiada Air Handling Unit (AHU) dalam sistem chiller.
 • Peralatan bengkel Sijil Kenderaan Ringan (SKR) yang tidak lengkap.
 • Wifi controller down.

METHOD

 • Sistem CCMS yang kurang cekap.
 • Pengurusan pelajar Latihan Industri (LI) kurang cekap - keciciran pelajar (tangguh) mendaftar latihan industri.
 • Pengurusan bangunan - aduan berulang bumbung bangunan bocor.
 • Pengurusan aduan kurang cekap - hasil maklum balas kurang memuaskan pelanggan.
 • Pengurusan unit inspektorat dalaman kurang cekap.
 • Data rekod pergerakan sukar dikesan oleh penyelia melalui sistem eSis.

MATERIAL

 • Kawalan bahan mentah Unit KPT kurang cekapFAKTOR

ISU LUARAN
(PESTEL - Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental)

EKONOMI

 • Peruntukan yang diturunkan ke organisasi kurang.
 • Harga barang yang tidak stabil.

SOSIAL

 • Disiplin dan masalah kehadiran pelajar.

LEGAL (AKTA)

 • Pemahaman dan pematuhan pada pekeliling kerajaan.
 • Pemeriksaan Berkala Exhaust Ventilation System di Bengkel Pastri (JKKP).