Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)

Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) telah mengenalpasti isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan matlamat dan hala tuju strategik yang akan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai keputusan yang dikehendaki oleh Sistem Pengurusan Kualiti. KKLJ akan memantau dan mengkaji informasi tentang isu luaran dan dalaman yang berkenaan secara berkala untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaksanakan masih relevan dengan keputusan pihak tersebut.

FAKTOR

POTENSI ISU-ISU DALAMAN

STRATEGI

 • Pengwujudan, penghayatan, pelaksanaan, pencapaian dan pemantauan Visi, Misi, Dasar Kualiti, Pelan Strategik dan KPI organisasi

STRUKTUR

 • Pengurusan struktur organisasi dan komunikasi

SISTEM

 • Sistem perancangan dan pengurusan operasi (dokumentasi, penambahbaikan, aset, ICT & keselamatan)

NILAI PERKONGSIAN

 • Kerjasama berpasukan dan integriti

CARA KEPIMPINAN

 • Kepimpinan dan pengagihan tugas

STAF

 • Kecukupan staf dan bebanan kerja staf

KEMAHIRAN

 • Kompetensi staf dalam bidang

FAKTOR

POTENSI ISU-ISU LUARAN

POLITIK

 • Perubahan pengurusan tertinggi

EKONOMI

 • Peruntukan yang diturunkan ke organisasi dan harga barang yang tidak stabil

SOSIAL

 • Disiplin dan masalah kehadiran pelajar 

TEKNOLOGI

 • Pendedahan kepada teknologi baharu dari industri dalam PdP

PERSEKITARAN

 • Wabak pandemik

LEGAL

 • Pekeliling kerajaan dan garis panduan badan akreditasi (pemahaman & pematuhan)