Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
  • Phone 06 979 1682 (F)

JENIS PERKHIDMATAN

PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN

Masa Menunggu Untuk Mendapatkan Perkhidmatan di Kaunter Kami akan melayan anda dalam masa lima (5) MINIT anda tiba di kaunter perkhidmatan kami berdasarkan janji temu.
   

Maklumbalas Pelanggan

Kami akan memberi maklumbalas setiap pertanyaan / komen / aduan anda dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
   
Bayaran Pembekal Kami akan memproses bayaran bagi setiap perkhidmatan atau bekalan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) HARI bekerja (setelah dokumen lengkap).
   
Pendaftaran Pelajar Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar.
   
Keputusan Peperiksaan Pengumuman keputusan peperiksaan akan dibuat dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan kolej.