Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 | 06 979 1682 (F)

VISI

“Menjadi Peneraju Institusi TVET yang Unggul.”

 

MISI

  • Menjadi akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf;
  • Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat;
  • Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang;
  • Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan 


DASAR KUALITI

“Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) adalah komited membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang Teknikal dan Vokasional dengan mematuhi keperluan Undang-undang, Kehendak Pihak Berkepentingan serta Piawaian Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan.”