Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)

Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) berkeupayaan untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggan dan keperluan perundangan yang berkenaan secara konsisten. KKLJ memantau dan mengkaji semula maklumat mengenai pihak berkepentingan.

Berkepentingan

Keperluan

Pelajar

 • Kemudahan dan fasiliti yang kondusif.
 • Menerima kualiti pendidikan yang terbaik. Persediaan untuk mendapat pekerjaan.

Ibu bapa

 • Menghasilkan pelajar yang cemerlang akademik, sahsiah dan mendapat pekerjaan yang setara.

Industri

 • Menyediakan pelajar/graduan yang memenuhi keperluan industri.

Pembekal / Kontraktor

 • Mendapat peluang yang adil dan telus di dalam memberikan perkhidmatan dan pembekalan.
 • Menjalankan tanggungjawab mengikut peraturan perolehan dan perundangan sedia ada.
 • Pengurusan bayaran kepada kontraktor/pembekal diuruskan dengan cekap dan berintegriti.

Badan Pensijilan (SIRIM, MAMPU, DOSH, OSHA), Badan Akreditasi (MQA dan MBOT)

 • Memenuhi keperluan standard yang ditetapkan.

Jabatan Pendidikan Politeknik Kolej Komuniti (JPPKK)

 • Menguruskan operasi dan perkhidmatan kolej sepertimana yang telah diarahkan/termaktub  di dalam keperluan pengajian.
 • Memenuhi norma pengambilan.

Kementerian Pengajian Tinggi

 • Melaksana dasar dan polisi Kementerian.

Agensi Luar (PDRM, Bomba, KKM)

 • Memenuhi keperluan prosedur yang ditetapkan.

Warga KKLJ

 • Membangunkan program yang memberi impak dalam memastikan kakitangan selesa dengan pekerjaannya di KKLJ.
 • Mewujudkan persekitaran kerja yang bebas dari salah guna kuasa dan penyelewengan.
 • Mengadakan program pengukuhan integriti bagi memberi pemahaman dan kesedaran yang lebih jelas kepada kakitangan.
 • Mengadakan kursus/bengkel yang memfokuskan kepada pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) bertujuan meningkatkan ilmu, pemahaman dan kemahiran dalam pengurusan pembelajaran dan perkhidmatan.

Keluarga warga kerja

 • Mengambil kira kebajikan warga kerja dan keluarga warga kerja.

Orang awam / komuniti setempat

 • Mendahulukan kepentingan rakyat dan memastikan tidak berlaku penyelewengan dalam pengurusan.
 • Perkhidmatan di komuniti sekeliling mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mengambil kira keperluan/kepentingan penduduk dan orang awam.