Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)
Peringkat Objektif Kualiti Pegawai Bertanggungjawab
Bahagian Akademik
 • Memastikan prestasi pencapaian PLORR setiap program melebihi 80% bagi setiap kohort ambilan.

Timbalan Pengarah Akademik

Bahagian Pengurusan
 • Memastikan peratus institusi mencapai Overall Equipment Efficiency (OEE) berdasarkan skor melebihi 85% pada tahun semasa.

Timbalan Pengarah Pengurusan

Unit Latihan dan Pembangunan Staf
 • Memastikan 100% kakitangan menghadiri latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya TIGA (3) hari dalam setahun.

Pegawai Latihan dan Pembangunan Staf

Unit Pengambilan Pelajar
 • Memastikan pencapaian skor soalselidik pendaftaran pelajar baharu mencapai purata 80%.

Pegawai Pengambilan

Unit Peperiksaan
 • Memastikan peratus vetting bagi soalan penilaian berterusan (PB) bagi setiap program adalah 100%.

Pegawai Peperiksaan

Unit Perhubungan Industri dan Alumni
 • Memastikan 80% pelajar lulus Latihan Industri.

Pegawai Perhubungan Industri dan Alumni

Unit Penerangan
 • Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja bagi kes aduan biasa. Bagi aduan kompleks, tempoh penyelesaian bergantung kepada tahap kompleksiti aduan.

Pegawai Penerangan

Unit Pentadbiran dan Kewangan
 • Memastikan Prestasi Belanja Mengurus mencapai sekurang-kurangnya 99% daripada peruntukan diterima setiap tahun.

Penolong Pegawai Tadbir