Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 | 06 979 1682 (F)
PeringkatObjektif Kualiti Pegawai Bertanggungjawab
Bahagian Akademik
  • Memastikan prestasi pencapaian PLORR setiap program melebihi 80% bagi setiap kohort ambilan.

Timbalan Pengarah Akademik

Bahagian Pengurusan
  • Memastikan bilangan program pelaksanaan kelestarian tadbir urus institusi mencapai 100%.

Timbalan Pengarah Pengurusan

Unit Latihan dan Pembangunan Staf
  • Memastikan 100% kakitangan menghadiri latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya LIMA (5) hari dalam setahun.

Pegawai Latihan dan Pembangunan Staf

Unit Pengambilan Pelajar
  • Memastikan pencapaian skor soalselidik pendaftaran pelajar baharu mencapai purata 80%.

Pegawai Pengambilan

Unit Peperiksaan
  • Memastikan peratus vetting bagi soalan penilaian berterusan (PB) bagi setiap program adalah 100%.

Pegawai Peperiksaan

Unit Perhubungan Industri dan Alumni
  • Memastikan 80% pelajar lulus Latihan Industri.

Pegawai Perhubungan Industri dan Alumni

Unit Penerangan
  • Memastikan aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja bagi kes aduan biasa. Bagi aduan kompleks, tempoh penyelesaian bergantung kepada tahap kompleksiti aduan.

Pegawai Penerangan

Unit Pentadbiran dan Kewangan
  • Memastikan Prestasi Belanja Mengurus mencapai sekurang-kurangnya 99% daripada peruntukan diterima setiap tahun.

Penolong Pegawai Tadbir