Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)

  Munira binti Mokhtar
Ketua Unit Jaminan Kualiti
munira@lecturer.kklej.edu.my
   
         

Unit Jaminan Kualiti bertanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan kualiti di Kolej Komuniti Ledang. Senarai Jawatankuasa dan Penyelaras yang bertanggungjawab hal-hal pengurusan Unit Jaminan Kualiti:

 • Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti
 • Jawatankuasa Akreditasi MQA
 • Jawatankuasa Akreditasi MBOT
 • Jawatankuasa Audit Dalaman ISO
 • Penyelaras Takwim dan KPIDasar Kualiti

“Kolej Komuniti Ledang (KKLJ) adalah komited membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang Teknikal dan Vokasional dengan mematuhi keperluan Undang-undang, Kehendak Pihak Berkepentingan serta Piawaian Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan.”Fungsi & Peranan

 • Menguruskan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) institusi berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001:2015 yang ditetapkan bagi menjamin kecemerlangan pengurusan kualiti institusi.
 • Menguruskan hal-hal berkaitan akreditasi (MBOT dan MQA) berdasarkan keperluan yang ditetapkan oleh pihak berkaitan bagi memastikan kepatuhan akreditasi program di institusi.
 • Menguruskan pelaksanaan Audit Dalaman ISO yang dikendalikan oleh Ketua Audit Dalam dan Juruaudit yang telah dilantik.
 • Menguruskan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan SATU (1) kali setahun.
 • Menguruskan Audit Luaran oleh pihak SIRIM, SATU (1) kali setahun.
 • Menyelaras Hari Bersama Pelanggan, SATU (1) kali setahun.