Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)
Peringkat Objektif Kualiti Pegawai Bertanggungjawab
Bahagian Akademik
 • Kehadiran pelajar adalah sekurang-kurangnya 80% bagi setiap kursus.
 • Penilaian proses pdp ke atas pensyarah mencapai skor purata sekurang-kurangnya 80% sekali setahun.
 • Memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar lulus mencapai PNM 3.00 untuk setiap program bagi setiap semester.

Timbalan Pengarah Akademik

Bahagian Pengurusan
 • Memastikan semua perolehan dijalankan mematuhi prosedur kewangan yang telah ditetapkan oleh Pekeliling Perbendaharaan.

Timbalan Pengarah Pengurusan

Unit Latihan dan Pembangunan Staf
 • Memastikan 100% kakitangan menghadiri latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya TIGA (3) hari dalam setahun.

Pegawai Latihan dan Pembangunan Staf

Unit Pengambilan Pelajar
 • Memastikan proses pendaftaran pelajar baharu diselesaikan dalam tempoh SATU (1) hari.

Pegawai Pengambilan

Unit Peperiksaan
 • Transkrip pelajar dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas pengumuman keputusan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Pusat Kolej Komuniti.

Pegawai Peperiksaan

Unit Perhubungan Industri dan Alumni
 • Semua pelajar yang layak menduduki Latihan Industri, mendapat tempat Latihan Industri sebelum sesi Latihan Industri.

Pegawai Perhubungan Industri dan Alumni

Unit Penerangan
 • Mengeluarkan Surat Penerimaan Aduan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari selepas aduan diterima.
 • Memastikan kaji selidik terhadap perkhidmatan kemudahan dilaksanakan SATU (1) kali setahun.

Pegawai Penerangan

Unit Pentadbiran dan Kewangan
 • Memastikan Prestasi Belanja Mengurus mencapai sekurang-kurangnya 90% daripada peruntukan diterima setiap tahun.

Penolong Pegawai Tadbir