Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
  • Phone 06 979 1682 (F)

VISI

“Menjadi Peneraju Institusi TVET yang Unggul.”

 

MISI

  • Menjadi akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf;
  • Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat;
  • Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang;
  • Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan