Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
  • Phone 06 979 1682 (F)

JENIS PERKHIDMATAN

 

PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN

Masa Menunggu Untuk Mendapatkan Perkhidmatan di Kaunter   Kami akan melayan anda dalam masa DUA PULUH (20) MINIT anda tiba dikaunter perkhidmatan kami.
     
Maklumbalas Pelanggan   Aduan pelanggan yang relevan akan diambil tindakan
     
Bayaran Pembekal   Kami akan memproses bayaran bagi setiap perkhidmatan atau bekalan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) HARI bekerja (setelah dokumen lengkap).
     
Pendaftaran Pelajar   Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada HARI YANG SAMA pelajar mendaftar.
     
Penyerahan Sijil Kursus Pendek   Kami akan menyerahkan sijil kursus pendek dalam tempoh SATU (1) MINGGU selepas kursus dijalankan.
     
Proses PLTV   Proses PLTV dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan mengikut Takwim Aktiviti Tahunan Kolej Komuniti dan Takwim Akademik.
     
Pembayaran Yuran   Semua pembayaran yuran akan dikeluarkan resit pada hari yang sama pembayaran dibuat.
     
Tenaga Pengajar Berkelayakan   Setiap kursus diajar oleh tenaga pengajar yang berkelayakan