Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
  • Phone 06 979 1682 (F)

Semua staf adalah dikehendaki untuk memenuhi keperluan empat (4) hari berkursus setahun. Untuk kemudahan kepada tuan/puan di bawah disenaraikan beberapa laman web berkaitan untuk permohonan kursus secara online. Senarai laman web di bawah adalah dipilih secara rawak untuk makluman dan rujukan tuan/puan walaubagaimanapun kursus yang hendak dimohon adalah digalakkan kompetensi dengan bidang yang tuan/puan ceburi bagi peningkatan kemahiran yang lebih berkualiti.

Kakitangan yang telah menghadiri kursus / bengkel / seminar / persidangan hendaklah memaklumkan kepada Pegawai Latihan dan Perkembangan staf (Pn. Razzatul Iza Zurita) dengan menghantar Borang Pengesahan Kehadiran Latihan untuk dikemaskini maklumat kehadiran kursus tuan/puan.

Permohonan kursus/latihan atas talian yang ditawarkan oleh jabatan/agensi kerajaan/badan berkanun: