Main Menu

 • Direction Tangkak, JHR
 • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
 • Phone 06 979 1682 (F)

Unit ICT berperanan dalam menyediakan infrasrtuktur ICT yang lengkap dan terkini. Unit ini turut memberikan khidmat sokongan teknikal dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan menganjurkan kursus-kursus berkaitan Teknologi Komputer dengan kerjasama Unit Latihan Staf untuk meningkatkan prestasi (IT Knowledge) staf dari semasa ke semasa. 

Unit ICT bertanggungjawab dalam:

 • Mengurus talian internet dan rangkaian komputer (wired dan wifi).
 • Mengurus dan menjaga keselamatan rangkaian dan pusat data.
 • Mengurus sistem/aplikasi komputer sediaada atau baharu.
 • Merancang dan mengurus peruntukkan bajet bagi keperluan ICT.
 • Mengurus permohonan, perolehan dan aset ICT.
 • Mengurus akaun emel pengguna.
 • Mengurus laman web dan portal jabatan.
 • Mengurus akaun Google dan Microsoft (platform atas talian untuk mesyuarat, tugasan rasmi, seminar atau epembelajaran) pengguna.
 • Menyediakan kemudahan dan peralatan ICT untuk program yang diadakan dalam jabatan.

Pekeliling, Garis Panduan dan Surat Arahan berkaitan Unit ICT untuk rujukan pengguna:

 • Garis Panduan Laman Web
 • Pengurusan Laman Web
 • Garis Panduan Pemilihan Kandungan Laman Sosial
 • Surat Arahan - Penggunaan Media Sosial
 • Garis Panduan Penggunaan Internet dan Emel
 • Pemantapan Penggunaan dan Pengurusan Emel
 • Dasar Keselamatan ICT - MAMPU
 • Surat Arahan Pengukuhan Keselamatan Peralatan ICT
 • Pelaksanaan Polisi Keselamatan Siber KPM