Main Menu

  • Direction Tangkak, JHR
  • Phone 06 978 9295 / 06 978 9834 (T)
  • Phone 06 979 1682 (F)
Nama Kategori Bidang Teknologi
KHAIRUL ANWAR BIN JOHARI GRADUATE TECHNOLOGIST MANUFACTURING & INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ME)
MOHD ZAIMIN BIN ISMAIL GRADUATE TECHNOLOGIST ELECTRICAL & ELECTRONICS TECHNOLOGY (EE)
SURAYA BINTI ABDUL RAHMAD GRADUATE TECHNOLOGIST MANUFACTURING & INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ME)
RIDZUAN BIN ARIS GRADUATE TECHNOLOGIST ELECTRICAL & ELECTRONICS TECHNOLOGY (EE)
SHAHIRAN BIN SAAD GRADUATE TECHNOLOGIST AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
NUR FADHILAH BINTI ROSIDEE GRADUATE TECHNOLOGIST GREEN TECHNOLOGY (GT)
NOORAZMI MOHD SAMSUDDIN QUALIFIED TECHNICIAN MANUFACTURING & INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ME)
CHE MOHD FAZRI BIN CHE ROMLI QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
NORDEN BIN SIRAT QUALIFIED TECHNICIAN OIL & GAS TECHNOLOGY (OG)
MOHD NASRUL BIN HAMDAN QUALIFIED TECHNICIAN MANUFACTURING & INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ME)
MOHD ZALEHIDAN BIN ANUAR QUALIFIED TECHNICIAN MANUFACTURING & INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ME)
MOHD HAFIZ BIN PARMIN QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
MOHD SAFUAN BIN OMAR QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
MOHD HAFIZ B ABD SHUKOR QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
MOHD SHUKRI BIN ABDUL RAHMAN QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
KHAIRUL FEKRY BIN ABDULL RAHMAN QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
MOHAMAD NASRUL HAKEM BIN  QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
MOHD HAIRULIZAM BIN JUAHIR QUALIFIED TECHNICIAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (AT)
MOHD YUSRI BIN MD YUSOFF QUALIFIED TECHNICIAN MANUFACTURING & INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ME)