Kadar pengguna: 5 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktif
 

JENIS PERKHIDMATAN

PIAWAI KUALITI PERKHIDMATAN

 Masa Menunggu Untuk Mendapatkan Perkhidmatan di Kaunter  Kami akan melayan anda dalam masa DUA PULUH (20) MINIT anda tiba dikaunter perkhidmatan kami.
 Maklumbalas Pelanggan  Aduan pelanggan yang relevan akan diambil tindakan
 Bayaran Pembekal  Kami akan memproses bayaran bagi setiap perkhidmatan atau bekalan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) HARI bekerja (setelah dokumen lengkap).
 Pendaftaran Pelajar  Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada HARI YANG SAMA pelajar mendaftar.
 Penyerahan Sijil Kursus Pendek  Kami akan menyerahkan sijil kursus pendek dalam tempoh SATU (1) MINGGU selepas kursus dijalankan.

Proses PLTV  Proses PLTV dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan mengikut Takwim Aktiviti Tahunan Kolej Komuniti dan Takwim Akademik.
Pembayaran Yuran  Semua pembayaran yuran akan dikeluarkan resit pada hari yang sama pembayaran dibuat.
Tenaga Pengajar Berkelayakan Setiap kursus diajar oleh tenaga pengajar yang berkelayakan

Search