Malay Arabic Chinese (Simplified) English Urdu

  ||

KOLEJ KOMUNITI LEDANG

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Font Size

W3C PANEL

Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran

 

PENGENALAN

Tanggungjawab: Bertanggungjawab memantau dan menyelaras kursus-kursus sepenuh masa yang ditawarkan di kolej juga menyelaras aktiviti kurikulum, penilaian dan peperiksaan, disiplin, dan lain-lain. Jabatan ini terdiri daripada beberapa unit dan dibantu oleh beberapa jawatankuasa bagi memastikan pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) berjalan lancar. Antara bidang tugas utama ialah:

 • Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Akademik pada awal setiap sesi program pengajian
 • Menerima maklumbalas dari semua Ketua Program mengenai perjalanan unit dan P&P
 • Menyebarkan maklumat-maklumat dan dasar-dasar terkini
 • Menyelaras kurikulum yang diguna pakai di jabatan
 • Menyimpan satu salinan lengkap kurikulum yang terkini
 • Membuat laporan hasil perbincangan/mesyuarat di dalam mesyuarat pengurusan
 • Membuat cadangan penambahbaikkan perlaksanaan kurikulum
 • Membuat perancangan takwim akademik, anggaran perbelanjaan program
 • Menyelaras sistem pengurusan Penasihat Akademik
 • Mengenalpasti kemudahan dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan P&P
 • Menyediakan maklumat keperluan latihan yang diperlukan oleh pensyarah-pensyarah untuk peningkatan kemahiran
 • Mengumpul analisa keperluan latihan pensyarah (Training Need Analysis)
 • Melaporkan kepada Pegawai Latihan dan Perkembangan Staf mengenai keperluan latihan pensyarah-pensyarah


Unit di bawah Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran:

 • Unit Servis Kenderaan Ringan
 • Unit Perkeranian Akaun dan Akauntansi
 • Unit Penyejukan dan Penyamanan Udara
 • Unit Pastri
 • Unit Pengoperasian Perniagaan
 • Unit Pengajian Am

 

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Akademik dan Latihan:

 • Menerima maklumbalas dari semua Ketua Program mengenai perjalanan unit dan P&P
 • Menyebarkan maklumat-maklumat dan dasar-dasar terkini berkaitan akademik atau P&P
 • Menyelaras kurikulum yang diguna pakai di jabatan
 • Menyimpan satu salinan lengkap kurikulum yang terkini
 • Membuat laporan hasil perbincangan/mesyuarat di dalam mesyuarat pengurusan
 • Membuat cadangan penambahbaikkan perlaksanaan kurikulum
 • Menyelaras sistem pengurusan Penasihat Akademik
 • Mengenalpasti kemudahan dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran
 • Menyediakan maklumat keperluan latihan yang diperlukan oleh pensyarah-pensyarah untuk peningkatan kemahiran
 • Mengumpul analisa keperluan latihan pensyarah (Training Need Analysis)
 • Melaporkan kepada Pegawai Latihan dan Perkembangan Staf mengenai keperluan latihan pensyarah-pensyarah


Bidang Tugas Jawatankuasa Takwim:

 • Membuat perancangan takwim aktiviti unit
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi aktiviti yang dicadangkan
 • Menjalankan aktiviti yang telah dirancang
 • Memantau perjalanan aktiviti
 • Membuat laporan berkaitan aktiviti yang telah dijalankan bagi tujuan dokumentasi Laporan Tahunan Kolej

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti:

 • Merancang dan melaksanakan kegiatan peningkatan kualiti Kolej Komuniti Ledang
 • Memantau perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Kolej Komuniti Ledang
 • Mewujud dan menyenggara rekod kualiti

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Akredetasi/MQA:

 • Membangun dan mengemaskini standard dan kriteria program mengikut bidang
 • Merancang dan melaksana penyelidikan berkaitan standard dan kriteria program
 • Memberi sumbangan kepakaran dalam latihan berkaitan standard
 • Menjadi pusat rujukan bagi perkara-perkara berkaitan standard dan kriteria program

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Coaching dan Mentoring:

 • Merancang dan melaksanakan tugas-tugas coaching kepada semua pensyarah
 • Memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada pensyarah-pensyarah
 • Merangka aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan kepada pensyarah-pensyarah berkaitan profesional pensyarah

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Jadual Waktu:

 • Menyelaras penyediaan jadual waktu jabatan bagi setiap semester baru
 • Menyelaras pengagihan bilik kuliah, makmal, bengkel dan bilik gunasama
 • Menyemak draf jadual waktu
 • Memastikan jadual waktu dikeluarkan sebelum sesi pengajian bermula pada setiap sesi pengajian

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Pengurusan Aset:

 • Melaksanakan pengurusan aset berpandukan Garis Panduan Pengurusan Aset
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan JKPAK
 • Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2007, PP Bil.6/2008 dan PP Bil.5/2009 serta menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan, Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan Surat-surat Pekeliling yang berkaitan

 

Bidang Tugas Jawatankuasa CCRT (College Community Research Team):

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan, inovasi dan penerbitan
 • Menyediakan platform kepada pensyarah dan staf kolej untuk membuat dan membentangkan penyelidikan dan kajian yang telah dibuat
 • Merancang, merangka & menyelaras program INOREKA/MYSKILL peringkat KKLJ/Zon/Pusat
 • Melaksana program INOREKA / MYSKILL peringkat KKLJ/Zon/Pusat
 • Menghasilkan bahan-bahan penerbitan:
    a) Buku Laporan Tahunan KKLJ
    b) Brosur / Pamplet
    c) Buletin Berkala
    d) Sijil
    e) Folio
 • Mendapatkan maklumat melalui Ketua Jabatan atau Ketua Unit berhubung dengan :
    a) Latarbelakang jabatan atau unit
    b) Pensyarah dan staf sokongan
    c) Aktiviti sepanjang tahun:
         i) Aktiviti Jabatan
         ii) Aktiviti Unit
         iii) Aktiviti Kelab Kebajikan Jabatan
 • Menjalankan latihan-latihan berkaitan peningkatan kemahiran kepada pensyarah dan staf berkaitan penyelidikan dan inovasi

 

Bidang Tugas Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan:

 • Mengenalpasti dan menyediakan garis panduan mengenai langkah-langkah keselamatan yang perlu ada 
    a) Keselamatan Pejabat
    b) Keselamatan Bengkel/makmal/bilik kuliah
    c) Keselamatan manusia (kakitangan dan pelajar)
 • Mengenalpasti faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menjejaskan keselamatan sama ada premis atau manusia dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya
 • Memastikan pejabat/bengkel/makmal/bilik kuliah dan semua premis jabatan mengutamakan ciri-ciri keselamatan
    a) Pintu dan tingkap berkunci selepas waktu pejabat
    b) Suis elektrik dan peralatan di ‘off’ selepas digunakan
    c) Pelajar tidak menggunakan peralatan tanpa pengawasan
 • Bertanggungjawab untuk memastikan staf dan pelajar mematuhi tatacara dan kaedah pencegahan kemalangan dan kebakaran
 • Memastikan alatan dan kelengkapan pencegahan kebakaran dalam keadaan baik dan boleh digunakan
 • Berurusan dengan pengawal keselamatan supaya aspek kawalan kampus sentiasa terkawal
 • Memantau kebersihan kawasan kolej dari semasa ke semasa dan melaporkan kepada Penyelia Kebersihan jika terdapat ketidak kemasan di sekitar kolej
 • Merancang dan melaksanakan pemeriksaan kesihatan ke atas semua kakitangan kolej terutama yang berumur 40 tahun ke atas
 • Merancang aktiviti-aktiviti dan latihan-latihan yang perlu dijalankan kepada semua warga kolej bagi memberi pendedahan mengenai kepentingan keselamatan kepada semua

 

CARTA ORGANSASI


Kaunter Pelawat

Hari Ini0
Semalam62
Minggu Ini382
Bulan Ini1352
Keseluruhan1052492

Kami mempunyai 7 tetamu dan tiada ahli di talian

Chat Online: